Privaatsuspoliitika

Creative Herbert OÜ töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse isikult (ees- ja perekonnanimi, e-post, telefoninumber ja pöördumise sisu ning internetiandmeid (kasutusseansiandmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid).

Isikuandmete töötlemise eesmärk on pakkuda kliendile teenust ja tagada talle teenuse tellimise võimalus otse Creative Herbert OÜ veebilehe kaudu.

Kõik isikuandmed kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab isikuid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Creative Herbert OÜ hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

Seadusest tulenevad nõuded isikuandmete säilitamisele: raamatupidamise dokumente tuleb Eesti raamatupidamise seaduse alusel säilitada 7 aastat.